OVER ONS

 

Jolien Vanderheeren


Jolien is geboren op 13 januari 1989 en studeerde in 2010 af als bachelor in de logopedie. Ik deed stage in verschillende settings en werkte in een ziekenhuis waardoor ik mijn kennis rond neurologische stoornissen, dysfagie en laryngectomie kon uitbreiden. Daarnaast deed ik ervaring op in zelfstandige praktijk waarbij ik in contact kwam met taal- en leerstoornissen, stemproblematieken en articulatiestoornissen. In 2017 richtte ik mijn eigen praktijk op dat sinds kort versterkt wordt door Fran Vandevoorde. Ik werk al geconventioneerde logopediste en ben lid van de beroepsvereniging voor logopedisten (VVL). Daarnaast volg ik op regelmatige basis bijscholingen.

Fran Vandevoorde

Fran studeerde af in 2021 aan de Arteveldehoogeschool te Gent. Ik deed onder meer stage in zelfstandige praktijken en in AZ Delta. Hier stond ik op de stroke-unit en geriatrie waardoor ik mijn kennis rond dysfagie en neurologische stoornissen verder kon uitbreiden. In andere settings deed ik verdere kennis op rond taal- en leerproblemen, stemproblematiek en articulatiestoornissen.